Emblema

En el moment de triar el nostre logotip havíem d´escollir un element molt identificat a casa nostra , un símbol lligat al nostre territori .Vam pensar que un animal fóra bona idea. Entre la diversa fauna que pobla les nostres vinyes i boscos vam escollir el senglar (sus scrofa) com a candidat. Ens hi sentim molt identificats: n´hi ha molts; vénen a beure al riu que ens travessa la finca, passegen de nit per les nostres vinyes i en remouen la terra; conviuen amb nosaltres d´ una manera respectuosa i pacífica: és així que el senglar passa a ser el nostre emblema i a estar present en el segell del celler .